webbutik.info

Villkor

För att medverka på webbutik.info, en tjänst som WGR Data AB tillhandhåller, så accepterar du följande villkor som webbutik.info / WGR Data AB specificerar nedan.


1. Grundläggande villkor

Företag bakom medverkande webbutik måste vara registrerat hos bolagsverket, inneha F-skatt sedel samt vara momsregistrerad hos skattemyndigheten. På medverkande företags hemsida skall tydlig information om priser, köpvillkor och kontaktuppgifter framgå.


2. Accepteras ej

Webbutiker med följande utbud accepteras ej, - Ej följer svensk lagstiftning och därmed konsumentköplagen. - Försäljning av alkoholhaltiga drycker, tobaksvaror, läkemedel, medicinska preparat, eller droger av något slag. - Pornografiskt material (produktutbud i sk. vuxenbutiker är ok) - Produkter/tjänster som syftar till att användas för att begå eller underlätta lagbrott. - Som länkar eller visar adresser till verksamhet som strider mot villkor här nämnda.


3. Exkludering

webbutik.info förbehåller sig full rätt att på egen beslutsgrund ta bort medverkande företag från vårt register, både betalande och icke betalande som bryter mot ovanstående villkor eller på annat sätt ger vilseledande information tex butiker som lägger till sig i kategorier där dom inte har varor till försäljning. Vi kommer även att radera företag som inte uppfyller kriterierna för en seriös verksamhet, tex Ej levererar varor som betalats i förskott. Välkommen att kontakta oss i tveksamma fall!


4. Ansvarsbegränsning

Webbutik.info / WGR Data AB skall inte hållas skadeståndsskyldig för skada eller förlust i händelse av fördröjningar, avbrott eller liknande. Webbutik.info / WGR data AB skall inte heller hållas skadeståndsskyldig för det fall behörig eller obehörig gör intrång i datorresurser och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar information. Webbutik.info / WGR Data AB skall inte heller på något sätt hållas skadeståndsskyldig för direkt eller indirekt förlust, följdskada innefattande bl a produktions och inkomstbortfall, förlust av data, skada på annans egendom, anspråk för utomstående m.m.